Polityka prywatności

Informacje prawne

Treści na stronie

Informacje zamieszczone na stronie www.cp-online.pl mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa.

Za treść informacji zamieszczonych na stronie www.cp-online.pl odpowiedzialna jest spółka Centrum Podróży Online sp. z o.o., która zobowiązana jest do starannego kontrolowania wszystkich publikacji na wspomnianych serwerach, zastrzegając sobie przy tym prawo do natychmiastowego usunięcia wątpliwych treści bez uprzedniego ostrzeżenia.

Centrum Podróży Online sp. z o.o. zastrzega się prawo do zmian w informacjach dlatego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi instytucjami (np. ambasadami, biurami informacji turystycznej), potwierdzając tym samym osobiście aktualność zamieszczonych informacji. W szczególności w odniesieniu do obowiązujących regulacji dotyczących m.in. paszportów, wiz, a także wymaganych szczepień Centrum Podróży Online sp. z o.o. nie może w 100% zagwarantować aktualności wewnątrzkrajowych wymogów, które zostały zawarte na stronie internetowej. Osobą odpowiedzialną za potwierdzenie tych informacji jest sam użytkownik.

Nie zezwala się na przetwarzanie oraz zapisywanie na elektronicznych nośnikach w celu upowszechnienia: baz danych, interaktywnych treści oraz innych informacji, które są dostępne pod adresem www.cp-online.pl.

W przypadku wspomnianych wykroczeń firma Centrum Podróży Online sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Na stronie www.cp-online.pl znajdują się odnośniki prowadzące do innych stron internetowych. Centrum Podroży Online dokłada wszelkich starań, aby prowadziły one wyłącznie do bezpiecznych i wartościowych witryn, jednak należy mieć na uwadze, że każdą ze stron może stosować inne zasady prywatności i bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, iż spółka Centrum Podróży Online nie ma wpływu na formę oraz treść stron podlinkowych, spółka nie odpowiada stanowczo za wszystkie treści zamieszczone na stronach podlinkowych i jednocześnie zaznacza, że wszystkie treści/ teksty/ grafiki/ nie są jej własnością.

Ochrona danych

Centrum Podróży Online sp. z o.o. pozyskuje dane użytkowników poprzez świadome wprowadzenie przez użytkownika danych osobowych i kontaktowych w formularzu rezerwacji oraz poprzez świadome wprowadzenie adresu e-mail do bazy newslettera. Dane te są niezbędne do dokonania rezerwacji oraz zaoferowania w przyszłości produktów i usług Centrum Podróży Online, na wyraźne życzenie użytkownika.

Podane przez użytkownika dane mogą być przekazywane osobom trzecim, głównie takim jak linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, hotele, ubezpieczyciele w celu dokonania rezerwacji, jednak nie będą wykorzystywane w celach reklamy przez osoby trzecie.

Wszelkie dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spółka Centrum Podróży Online gwarantuje poufne zarządzanie danymi wprowadzanymi na listę newsletterową oraz podawanymi w procesie rezerwacji. Zobowiązuje się chronić prywatność i w maksymalny sposób zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na elektroniczne zapisanie jego danych.

Szczególną uwagę przykładamy do ochrony danych kart kredytowych i płatniczych, które przekazywane są wyłącznie podmiotom autoryzującym (banki i operatorzy kart). Do tego celu wykorzystywane są najbezpieczniejsze techniki szyfrowania danych zabezpieczające informacje przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Do pobierania danych osobowych i informacji o kartach kredytowych i płatniczych wykorzystywany jest protokół SSL będący najpopularniejszym bezpiecznym przekazem danych przez Internet.