Bagaż podręczny i bagaż główny

Bagaż podręczny


Wymiary bagażu podręcznego zazwyczaj nie powinny przekraczać 55 x 40 x 20 cm, a waga nie powinna być większa niż 5 - 10 kg (w zależności od linii lotniczej). Każdy pasażer ma prawo do posiadania 1 sztuki wymiarowego bagażu. Każdy następny bagaż oraz bagaż przekraczający limity musi zostać nadany jako bagaż rejestrowany, często za dodatkową opłatą.


Przy pakowaniu się do bagażu podręcznego należy mieć na uwadze względy bezpieczeństwa i ograniczenia w możliwości przewożenia określonych przedmiotów. W bagażu podręcznym pasażer może przewozić niewielkie ilości płynów w pojemnikach o maksymalnej pojemności 100 ml. Pojemniki te dodatkowo muszą być zapakowane w plastikową, zamykaną, przeźroczystą torbę o pojemności 1 litra.


Na liście przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu kabinowym (podręcznym) pasażera znalazły się:

Broń palna i innego rodzaju broń, m.in.:

 • broń palna
 • replika i imitacja broni palnej
 • części składowe broni palnej za wyjątkiem teleskopowych urządzeń celownikowych i celowników
 • myśliwska broń kulowa lub śrutowa
 • broń sygnałowa
 • wszelkiego rodzaju pistolety, rewolwery, karabiny zabawki, wiatrówki lub pistolety, rewolwery pneumatyczne
 • miotające kulki
 • katapulty
 • wszelkiego rodzaju urządzenia do uboju zwierząt
 • paralizatory elektryczne

Przedmioty o ostrych końcach lub krawędziach, m.in.:

 • siekiery i topory
 • strzały i rzutki
 • szydełka oraz druty do robót ręcznych
 • żyletki
 • pilniczki
 • noże do cięcia papieru
 • ciupagi - w tym ciupagi pamiątkowe
 • pęsety
 • łyżwy
 • scyzoryki lub noże sprężynowe
 • tasaki rzeźnicze, skalpele, nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm
 • kijki narciarskie, marszowe i wspinaczkowe
 • rzutki z ostrymi krawędziami
 • narzędzia robocze, które mogą być użyte jako broń ostro zakończona lub o ostrych krawędziach, np. wiertarki, wiertła i inne narzędzia wiertnicze
 • narzędzia do rozcinania kartonu
 • noże wielozadaniowe
 • wszelkie piły
 • śrubokręty
 • łomy stalowe
 • młotki

Instrumenty tępe, m.in.:

 • łomy
 • kije baseballowe
 • pałki
 • kije do krykieta
 • kije golfowe
 • kije hokejowe
 • rakiety tenisowe
 • rakiety do badmintona
 • kule do gry w kręgle
 • wiosła do kajaków
 • deskorolki
 • wędki
 • sprzęt służący do sztuk walki, np. kastety, wszelkiego rodzaju pałki (w tym drewniane)
 • cepy

Materiały wybuchowe i substancje łatwopalne, m.in.:

 • amunicja
 • lont prochowy i detonujący
 • detonatory i zapalniki
 • materiały i urządzenia wybuchowe, replika lub imitacja materiałów lub urządzeń wybuchowych oraz ich części składowe
 • miny
 • granaty
 • gaz oraz pojemniki na gaz, a w szczególności: butan, propan, acetylen, tlen
 • fajerwerki
 • zapałki o przedłużonym ładunku siarkowym
 • urządzenia dymotwórcze
 • łatwopalne ciekłe paliwo w postaci benzyny/oleju napędowego i gazu do zapalniczek oraz w postaci płynnej alkoholu lub etanolu
 • farba w aerozolu
 • rozcieńczalniki do farb
 • napoje alkoholowe o stężeniu powyżej 70%

Substancje chemiczne i toksyczne, m.in.

 • kwasy i alkalia - np. płynne baterie elektryczne
 • substancje korozyjne, żrące lub wybielające - np. rtęć, chlor
 • wszelkiego rodzaju miotacze gazowe, gaz pieprzowy, miotacze żelów i płynów obezwładniających
 • materiały radioaktywne
 • trucizny
 • bakterie i wirusy
 • gaśnice

Bagaż główny (rejestrowany)

Bagaż przewożony w luku bagażowym samolotu musi zostać nadany przed lotem, podczas odprawy na lotnisku (check-in).

Waga bagażu rejestrowanego zależy od zasad stosowanych przez linie lotnicze, przy czym zazwyczaj nie powinna przekraczać 20 kg dla klasy ekonomicznej oraz 30 kg dla klasy pierwszej i klasy biznes. Dziecku do 2 lat bez prawa do osobnego miejsca przysługuje prawo do przewozu bagażu do 10 kg.


Opłata za bagaż rejestrowany jest uwzględniona w cenie biletu lotniczego przez przewoźników rejsowych. Za każdy dodatkowy kilogram obowiązuje określona dopłata zgodnie z cennikiem przewoźnika.


Na liście przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren lotniska i przewozu w bagażu rejestrowanym pasażera znalazły się:

Materiały wybuchowe i substancje łatwopalne, m.in.:

 • materiały i urządzenia wybuchowe, a zwłaszcza detonatory, zapalniki, granaty, miny, bomby i rakiety, granatniki i inne przedmioty lub urządzenia służące do miotania materiałów, substancji lub urządzeń wybuchowych
 • wszystkie rodzaje substancji detonujących i wybuchowych
 • walizki i torby wyposażone w elementy samo destrukcyjne, dymotwórcze i dymozasłonotwórcze
 • materiały sproszkowane do amatorskiej produkcji urządzeń pirotechnicznych
 • węgiel drzewny
 • granaty
 • wszelkie rodzaje substancji i materiałów łatwopalnych wraz z magnezem oraz benzyną i metanolem
 • składniki systemów paliwowych
 • alkohol powyżej 70%
 • propan
 • butan
 • wszelkiego rodzaju pojemniki zawierające paliwo do zapalniczek
 • fajerwerki

Substancje chemiczne i toksyczne, m.in.:

 • trucizny i substancje toksyczne
 • substancje wywołujące choroby zakaźne, włącznie z trutką na myszy i szczury
 • materiały radioaktywne
 • miotacze gazu, żelu, płynu obezwładniającego
 • pistolety i rewolwery z gazem obezwładniającym
 • wszelekie przedmioty zawierające substancje drażniące, paraliżujące, oszałamiąjće lub inne służace do atakowania ludzi
 • żrące chemikalia
 • materiały korozyjne, włącznie z rtęcią i akumulatormia
 • farby i rozpuszczalniki
 • bulte z gazem sprężonym