Czarna lista linii lotniczych

W celu zażegnania wszelkiego nadmiernego ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa przewozów oferowanych przez niektórych przewoźników lotniczych, Komisja Europejska, przy jednomyślnym poparciu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, dokonała kolejnej aktualizacji wykazu linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej. Z powodu wykonywania połączeń lotniczych na zasadach niezgodnych z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa Unii Europejskiej część linii lotniczych została umieszczona w wykazie linii lotniczych, które nie mogą prowadzić przewozów na terenie UE.


Wykazy takie są uaktualniane i publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy listę linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania połączeń w Unii Europejskiej na dzień 04.12.2012.


Czarna lista linii lotniczych 04.12.2012