Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa przeprowadzana jest dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom. Kontrolowani są wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże.
Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej "kontrola bezpieczeństwa" to stosowanie technicznych lub innych środków w celu identyfikacji i wykrywania przedmiotów zabronionych.
 

Kontrola pasażerów może odbywać się poprzez:

  • kontrolę manualną, która ma na celu sprawdzenie czy pasażer nie próbuje wnieść na pokład samolotu przedmiotów zabronionych
  • kontrolę przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metali

Kontrola bagażu kabinowego przeprowadzana jest poprzez:

  • kontrolę manualną
  • kontrolę za pomocą urządzenia rentgenowskiego lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych

Aby ułatwić zadanie obsłudze lotniska i sprawnie przejść kontrolę bezpieczeństwa należy:

  • w pojemnikach na taśmociągu ułożyć wszystkie przedmioty wykonane z metalu, takie jak telefony komórkowe, klucze, monety, zegarki, paski do spodni z metalowymi klamrami
  • podczas przygotowań do kontroli ułożyć w specjalnym pojemniku torebkę z umieszczonymi wewnątrz opakowaniami zawierającymi substancje płynne
  • na taśmociągu ułożyć oddzielnie urządzenia elektroniczne np. laptopy, sprzęt fotograficzny itp.