Opłaty rezerwacyjne

 

Podczas procesu dokonywania rezerwacji bardzo istotnym elementem jest czytanie komunikatów wyświetlanych przez system rezerwacji lotów. Ułatwia to dokonywanie świadomych wyborów oraz zrozumienie naliczanych opłat dodatkowych. 

Ogólne Warunki Przewozu

Szczególnie ważnym dokumentem, z którego treścią koniecznie należy się zapoznać, są Ogólne Warunki Przewozu linii lotniczej (zwane również Warunkami Przewozu, Warunkami Podróży, Warunkami Dotyczącymi Podróży, Warunkami Świadczenia Usług Przewozu). W każdym systemie rezerwacyjnym lotów przed dokonaniem rezerwacji biletu lotniczego należy poświadczyć zapoznanie się z tymi postanowieniami. Dokument stanowi nierozerwalną część umowy przewozu. 

Opłaty dodatkowe

Linie lotnicze często pobierają opłaty dodatkowe, czyli nieuwzględnione w cenie całkowitej podróży, najczęściej są do wydatki związane z odprawą pasażerską na lotnisku, odprawą bagażu rejestrowanego, bagażem niestandardowym, zmianą danych osobowych, zmianą trasy lotu, zmianą daty albo godziny podróży.

Coraz częściej zdarza się również, iż linie lotnicze pobierają opłaty za odprawę na lotnisku (zwłaszcza przewoźnicy niskokosztowi). Odprawa online zazwyczaj jest bezpłatna, natomiast należy pamiętać o wydrukowaniu po jej dokonaniu karty pokładowej, za której ewentualne ponowne wystawienie zostanie pobrana opłata na lotnisku.

Opłaty za bagaż naliczone są zazwyczaj jako dodatkowa usługa podczas podróży liniami niskokosztowymi, w liniach regularnych w cenę biletu lotniczego wliczony jest zazwyczaj bagaż rejestrowany (limit bagażowy wynosi około 20 kg w klasie ekonomicznej i 30 kg w klasie pierwszej, biznes). Za każdym razem zaleca się jednak sprawdzanie polityki bagażowej wybranej linii oraz bezwzględne stosowanie się do ustalonych limitów, ponieważ zazwyczaj linie lotnicze pobierają wysokie opłaty za nadbagaż.

Dodatkowymi opłatami obarczone są też zazwyczaj takie usługi jak przewóz zwierząt, sprzęt sportowy, wózki/foteliki dziecięce i inny niestandardowy bagaż. 

Ostateczna cena podróży lotniczej

Całkowita cena podróży lotniczej zależy od wielu czynników: od czasu, w którym rezerwacja została dokonana, od daty wylotu (loty w wakacje, święta czy ferie zazwyczaj są droższe) czy od długości pobytu w miejscu docelowym.