Osoby niepełnosprawne


Osoby niepełnosprawne, osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, każdy kto cierpi z powodu urazu, wieku czy upośledzenia mają prawo do pomocy podczas lotu do i z Unii Europejskiej. 

Bardzo istotną kwestią jest powiadomienie przewoźnika z odpowiednim wyprzedeniem o potrzebie pomocy związanej z przewożeniem osoby niepełnosprawnej.  

Przed dokonaniem rezerwacji należy upewnić się u linii lotniczych bądź w biurach podróży, co do zasad bezpieczeństwa wybranego przewoźnika. Przeważnie zasady te przewidują, iż osoby, które nie są w stanie samodzielnie zapiąć pasów, opuścić swoich miejsc i dotrzeć do wyjścia ewakuacyjnego, powinny podróżować w towarzystwie opiekuna, który jest zdolny do udzielania im pomocy. Niekiedy możemy spotkać się z ograniczeniami co do liczby osób niepełnosprawnych podróżujących na jednym pokładzie samolotu w jednym czasie.

Jeżeli zasady bezpieczeństwa wybranej linii lotniczej spełniają nasze oczekiwania, podczas dokonywania rezerwacji biletu lotniczego należy powiadomić przewoźnika o pomocy, której spodziewamy się z jego strony uzyskać. Pracownicy lotniska mają obowiązek dokonać wszelkich starań, aby otoczyć osobę niepełnosprawną odpowiednią opieką zapewniającą jej komfort podróży.

W przypadku, gdy lot może negatywnie wpłynąć na zdrowie pasażera, powinien on posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie zezwalające na lot, które będzie musiał przedstawić podczas kontroli bezpieczeństwa.

Po przybyciu na lotnisko niepełnosprawni pasażerowie powinni zgłosić się do punktów, które są wyznaczone, aby służyć im pomocą. Na parkingu lotnisk w pobliżu terminali powinny znaleźć się miejsca parkingowe dla pasażerów wymagających pomocy.

Odprawa biletowo-bagażowa może zostać dokonana elektronicznie, jeśli jednak pasażer ma zamiar skorzystać ze stanowisk samodzielnej odprawy biletowo-bagażowej, personel lotniska powinien być w stanie zapewnić opiekę w tym zakresie.

Sprzęt umożliwiający poruszanie się, czyli między innymi elektryczne wózki inwalidzkie, powinien być przetransportowany przez linię lotniczą, jednak przewoźnika należy powiadomić o tym fakcie co najmniej 48 godzin przed wylotem, co związane jest z ograniczonym miejscem na pokładzie samolotu. Każdorazowo przed lotem należy upewnić się u przewoźnika na jakich warunkach sprzęt medyczny tego typu jest przewożony.

Kontrola bezpieczeństwa pasażerów niepełnosprawnych powinna odbywać się z pełnym poszanowaniem godności oraz zachowaniem prywatności pasażera oraz nie powodować dodatkowych niedogodności. Kontrola dokonywana jest z uwzględnieniem niepełnosprawności oraz dostosowana do możliwości pasażera.

Na pokładzie samolotu przemieszczanie się może być utrudnione, ze względu na rozmiary kabiny pasażerskich, wózki inwalidzkie zazwyczaj transportowane są w lukach przeznaczonych na bagaż rejestrowany.