Słowniczek

 

airbus
rodzaj samolotu pasażerskiego
airport tax opłata lotniskowa opłacana przez pasażerów
apex
oznaczenie taryfy promocyjnej z licznymi ograniczeniami i restrykcjami. Bilety wystawiane według taryfy apex należy wykupić co najmniej na 14 dni przed planowanym odlotem.
arrival
lotnisko docelowe
baggage allowance limit bagażu na jednego pasażera (podawany w kg)
baggage room przechowalnia bagażu
baggale tag
identyfikator nadanego bagażu
bilet open rodzaj biletu w taryfie ekonomicznej. Pasażer dokonuje zakupu biletu lotniczego w dwie strony i dokonuje rezerwacji na wybrany lot na 72h przed odlotem. Termin powrotu jest ograniczony datą ważności biletu. Zazwyczaj bilet open ważny jest przez okresu roku.
boarding pass (boarding card) karta pokładowa wręczana pasażerom podczas odprawy upoważniająca wstępu na pokład samolotu. Zawiera nazwisko pasażera, numer lotu, sektor i numer zajmowanego miejsca w samolocie oraz boarding time i numer wejścia, przez które należy wejść do samolotu.
boarding time godzina, o której rozpoczyna się wpuszczanie pasażerów na pokład samolotu
boeing
rodzaj samolotu pasażerskiego
booking
rezerwacja biletów lotniczych oraz innych usług turystycznych
carry-on baggage bagaż podręczny
catering serwowanie posiłków na pokładzie samolotu (zazwyczaj odbywa się za opłatą)
check - in odprawa na lotnisku
check - out
odprawa na lotnisku (wylot)
confirmation
potwierdzenie przyjęcia rezerwacji biletu
connecting time czas przeznaczony na przesiadkę
departure terminal odlotów, na którym odbywa się odprawa biletowo-paszportowa i nadanie bagażu
duty-free
towary i usługi wolne od cła
executive lounge poczekalnia na lotnisku dla podróżujących pierwszą bądź klasą biznes
flight coupon odcinek biletu lotniczego
frequent flyer
specjalna oferta skierowana do pasażerów często podróżujących daną linią lotniczą. Polega na zbieraniu tzw. mil za pokonane trasy. Przeleciane mile są zamieniane na zniżki.
gate
przejście prowadzące pasażerów do samolotu. Znajduje się w hali odlotów i jest oznaczone kodem literowo-cyfrowym (np. C2).
IATA International Air Transport Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. Skupia linie lotnicze i ustala rozkłady lotów, taryfy, ogólne warunki przewozowe. Członkami mogą być tylko przewoźnicy, którzy są członkami ICAO. Powstała w 1919 r. i zrzesza większość przewoźników lotniczych w obsłudze ruchu międzynarodowego.
ICAO
International Civil Aviation Organisation – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. Do jej zadań należy m.in.: ustalanie norm i przepisów dla lotnictwa
infant
niemowlę (dziecko w wieku do 2 lat) nieposiadające prawa do własnego miejsca w samolocie. Podróżuje na kolanach rodziców, a w niektórych liniach lotniczych na specjalną prośbę pasażera możliwe jest przydzielenie kołyski.
jumbo jet rodzaj samolotu pasażerskiego
lot rejsowy lot, który odbywa się ze stałą powtarzalnością przez dłuższy okres czasu wg ustalonego rozkładu
luggage
bagaż
międzylądowanie
lądowanie w celu przyjęcia na pokład kolejnych pasażerów, uzupełnienia paliwa lub żywności. Podczas międzylądowania nie można opuszczać pokładu samolotu.
open jaw (lot złożony) rodzaj przelotu, podczas którego miejsce docelowe jest inne niż miejsce wylotowe. Np. pasażer wylatuje z Londynu do Monachium a wróci do Londynu z Frankfurtu.
opłaty lotniskowe (airport taxes) podatki, obowiązkowo opłacane przez pasażerów linii lotniczych, zarówno przy przylocie, jak i przy wylocie z określonego portu lotniczego. Opłata jest oznaczana na bilecie lotniczym jako podatek XW. Opłaty lotniskowe powinny być zawarte w cenie biletu.
opłata paliwowa opłata narzucana przez linie lotnicze mająca związek z podwyżkami cen paliw
overbooking
sprzedaż więcej niż maksymalna liczba dostępnych biletów / miejsc
pax
„pasażer”
round trip podróż okrężna, w której trasa w jedna stronę jest taka sama jak trasa powrotu
standy bilet, który sprzedawany bezpośrednio przed startem samolotu jeśli tylko są jeszcze wolne miejsca na pokładzie.
sunday rule zasada taryf (głównie taryf ekonomicznych), w której warunkiem jest spędzenie co najmniej jednej niedzieli w miejscu docelowym, począwszy od dnia wylotu.