Kategoryzacja obiektów noclegowych


Kategoryzacja obiektów noclegowych to ocena urządzeń i usług hotelowych pod względem jakości. Ocena ta obejmuje cechy fizyczne obiektu oraz część gastronomiczną. Jest ustalana za pomocą liter, liczb lub symboli.


Kategoryzacja to podział obiektów danego rodzaju na grupy w celu ustalenia standardu. Jest jednocześnie informacją dla klientów o poziomie świadczonych usług hotelarskich i tym samym nadaje prestiż.


Warto zaznaczyć, że mimo tego iż kategoryzacja jasno mówi o standardzie, wyposażeniu i jakość usług, to hotele o takiej samej ilości gwiazdek w Europie (np. hotele 4*) będą różniły się standardem, wyposażeniem i jakością usług niż te w krajach arabskich. Rzecz jasna europejskie hotele będą charakteryzowały się wyższym standardem.