Rodzaje pokoi i łóżek w hotelach


Przy wyborze ofert możesz spotkać z następującymi skrótami określającymi rodzaje pokoi i łóżek w hotelach:

  • SGL / single/ pojedyncze

  • DBL / double/ podwójne

  • FAM / Family/ rodzinny 

  • twin / bliźniacze

  • connecting room / łączne

  • adjoning room / przylegające  

  • APT / suite/ apartamenty

  • EB / extra bed / dostawka / dodatkowe łóżko w pokoju

  • french bed - duże, dwuosobowe łóżko

  • king size - królewski rozmiar łóżka 72 x 80 cali