Słowniczek


budget - tanie usługi hotelowe

bungalow - domki noclegowe położone wokół budynku głównego na terenie hotelu. Bungalowy to zazwyczaj parterowe lub jedno lub dwupiętrowe budynki często posiadające w wyposażeniu aneks kuchenny

check-in - zameldowanie w hotelu

check-out - wykwaterowanie z hotelu

day rate - stawka za korzystanie z pokoju w ciągu dnia

doba hotelowa - określony godzinowo czas trwania umowy między gościem hotelowym a hotelem. Z reguły doba hotelowa trwa od godziny 13.00 - 14.00 do 10.00 - 12.00 dnia następnego

guest house - mały pensjonat oferujący noclegi i wyżywienie

hostel - schronisko, obiekt z noclegami w niskich cenach

hotel representative - przedstawiciel hotelu

invoice - faktura

late arrival - późny przyjazd gościa do hotelu

late cancellation - anulacja rezerwacji hotelowej dokonana po terminie bezkosztowej anulacji. Wiąże się z kosztami ponoszonymi przez gościa hotelowego

room service - usługa hotelowa polegająca na bezpośrednim dostarczeniu do pokoju zamówionych usług (zazwyczaj z restauracji hotelowej). Z reguły room service jest odpłatny

stopover - przerwa w podroży stosowana w niektórych taryfach, trwająca nie dłużej niż 24 godziny

tip - napiwek

transfer - transfer hotelowy, zorganizowany przez hotel dla klienta np. z hotelu na lotnisko i odwrotnie

terminal - hala odlotów albo przylotów

voucher - dokument kredytowego zlecenia wykonania świadczeń w określonej liczbie, czasie i jakości. Stanowi podstawę żądania zapłaty za usługę. Voucher zawiera m.in:

  • nazwa i adres jednostki wystawiające voucher
  • data wystawienia
  • numer vouchera
  • numer imprezy turystycznej
  • czas, miejsce, ilość świadczonych usług
  • pierwsze i ostatnie planowane świadczenie
  • podpis pracownika upoważnionego do wystawiania voucherów