Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy w krajach UE

Od 1 maja 2004 roku dorośli oraz małoletni Polacy mają możliwość przekraczania granic państwowych nie tylko na podstawie paszportu, ale także na podstawie dowodu osobistego.


Należy jednak pamiętać, że organy wykonawcze państw Unii Europejskiej mają prawo do kontroli dokumentów tożsamości. Ich brak podczas kontroli może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.


Istotny jest fakt, że przekraczanie granic Schengen przez obywateli państw trzecich, zamieszkałych na stałe w Polsce, w drodze do innych państw UE niebędących członkami Schengen nadal odbywa się na podstawie ważnego paszportu i wizy (jeśli jest wymagana).