Dokumenty niezbędne podczas podróży

 

Każdy pasażer, bez względu na to jaką trasę ma przed sobą, zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości, który pozwoli go zidentyfikować.

Dowód osobisty

Jest to dokument potwierdzający tożsamość posiadacza oraz uprawniający do podróżowania w granicy strefy Schengen, a także do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Paszport

Jest to dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa. Paszport uprawnia do przekraczania granic państwowych (niektóre z państw mogą wymagać także wiz wjazdowych).
 

Dokument tożsamości - osoby małoletnie

Osoby małoletnie podróżujące w ruchu krajowym, powinny posiadać dokument tożsamości, która pozwoli stwierdzić iż rezerwacja i karta pokładowa jest wydana właśnie dla tej osoby. W ruchu międzynarodowym koniecznym jest posiadanie przez osoby małoletnie paszportu lub dowodu.

Wiza

Wiza to pisemne pozwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne tego państwa. To czy w podróży do konkretnego państwa potrzebna jest wiza, zależy od indywidualnych umów międzynarodowych między konkretnymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi. Przed podrożą zalecamy więc wcześniejsze uzyskanie informacji na temat wymogów wizowych kraju docelowego oraz krajów, w których odbywać się mają przesiadki.